Dym

Dym - Maria Konopnicka Nowelka, której nie należy czytać jak się jest "zdołowanym" bo człowiek wpadnie w jeszcze gorszy nastrój. Krótka (przeczytanie nie zajmie więcej niż 15 minut), przejmująca w swojej prostocie historia wdowy wychowującej syna, z bardzo emocjonalnymi dialogami. Przeczytana ponownie (gdy dźwiga się bagaż doświadczeń dobrych i złych) robi większe wrażenie niż czytana jako lektura w szkole (jakaś taka nierzeczywista się wydawała wtedy ta cała historia).